Kansspelautoriteit

Nederlanders hebben het recht deel te nemen aan kansspelen indien zij dat willen. Hierbij kan er nogal wat verkeerd gaan. Het is dus belangrijk dat er toezicht is op wat er allemaal gaande is. De bevoegde instantie dat hiermee belast is heet de Kansspelautoriteit.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie is nog steeds verantwoordelijk voor het vaststellen van het algemeen beleid ten opzichte van de kansspelsector. De implementatie van dit beleid echter ligt in handen van de Kansspelautoriteit. Dit is vanaf April 2012 het geval.

De Kansspelautoriteit houdt zich dan ook bezig met een aantal taken met betrekking tot de kansspelsector. Dit mag zij doen naar eigen inzicht, zolang de richtlijnen van het algemeen beleid vastgesteld door de Staatssecretaris worden nageleefd.

De Kansspelautoriteit is onafhankelijk, maar werkt in de praktijk vaak samen met andere instanties zoals de politie. Dit is nodig om haar taken zo goed mogelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld, in het geval van criminaliteit is de politie beter uitgerust dan de Kansspelautoriteit om op te treden tegen mensen die gewapend kunnen zijn.

Enkele van de taken van de Kansspelautoriteit zijn:

  • De Kansspelautoriteit is belast met de handhaving van de wetgeving die betrekking heeft op de kansspelsector. Bijvoorbeeld, als iemand een geval van illegaal kansspelen wil rapporteren, dan kan deze persoon terecht bij de Kansspelautoriteit.
  • Het is wettelijk verplicht een vergunning aan te vragen voor het aanbieden van kansspelen aan het publiek. Dit is nodig om het aanbod te beperken. Voor het goedkeuren en verstrekken van deze vergunning moet je terecht zijn bij de Kansspelautoriteit.
  • Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om zonder vergunning kleine kansspelen te organiseren zoals Bingo. Voor alle zekerheid kun je terecht bij de Kansspelautoriteit om te weten of een vergunning inderdaad nodig is.
  • De Kansspelautoriteit zorgt ervoor dat de vergunninghouders zich houden aan hun wettelijke verplichtingen. Indien nodig, is de Kansspelautoriteit bevoegd de verstrekte vergunning weer in te trekken bij het niet naleven van deze verplichtingen.
  • Onverantwoord omgaan met kansspelen door spelers kan leiden tot negatieve gevolgen, waaronder gokverslaving. De Kansspelautoriteit heeft tot doel de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
  • Binnen de kansspelsector bestaat de mogelijkheid voor criminele elementen om verschillende activiteiten te ontplooien zoals fraude en het witwassen van geld. Dit is met name het geval bij illegale kansspelen. De Kansspelautoriteit houdt zich bezig met de bestrijding hiervan.
  • De Kansspelautoriteit is verder belast met het geven van relevante informatie en het beantwoorden van vragen door het publiek, bedrijven en andere instanties over alles wat te maken heeft met de kansspelsector. Dit is ook mogelijk via haar website dat toegankelijk is voor iedereen.
  • Voor alle klachten over wat dan ook, kun je dus terecht bij de Kansspelautoriteit. De kanspelautoriteit probeert dan in samenwerking met bevoegde instanties zo goed mogeijk een oplossing te vinden.

Kortom, de Kansspelautoriteit zorg op een efficiente manier ervoor dat het publiek op een veilige en verantwoorde wijze kan deelnemen aan kansspelen zonder dat de regulering en wetgeving hiervan wordt overtreden.